Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

House of Nature
Silkeborg
På kanten mellem åben eng og tæt skov indplacerer denne bygning sig som rammen og udgangspunkt for Silkeborg Højskoles friluftselevers undervisning. Som reference til skoven og bygningens brug, er træ en gennemgående tematik både konstruktivt og visuelt.

Som særligt fokus bygges der med diffusionsåbne konstruktioner specialdesignet til eksponering både inde og ude med mindsket varmetab til følge. Dertil udføres bygningen som “Design for disassembly”, der gør det muligt over tid at kunne adskille elementerne fra hinanden og genbruge træet i nye sammenhænge. På samme vis sættes bygningen på skruefundament, så beton til fundament undgås og bygningen skånsom kan strække sig ind blandt skovens træer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum