Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

Billede 4

Billede 4

Text

Naturligrækkerne 

Natur Rækkerne opbygges af få, grundlæggende elementer – Lerjordsvægge, Tømmerkonstruktioner og biogene Isoleringskassetter. Elementerne fungerer i kraft af hinanden, hvor den centrale stampede lerjordsvæg og den omgivende tømmerkonstruktionen tilsammen skaber en konstruktiv base, hvorpå der opbygges præfabrikerede, lette og modulære isoleringskassetter af rene biogene materialer. Lerjordsvæggen funderes på et minimum af et stribefundament, mens den resterende konstruktion opbygges på skruefundamenter.

Billede 6

Billede 6

Billede 6

Billede 6