Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

Billede 4

Billede 4

Text

Aarhus Efterskole, Bakketoppen

Med friluftsområdet på bakketoppen er det målet at skabe undervisning og fælleskab med naturen som omdrejningspunkt. Projektets fire fokuspunkter er: At lære om naturen, At være i naturen, At bearbejde nature og At leve af naturen. Friluftsområdet består af større områdebearbejdning i åben forbindelse med overdække og opvarmet undervisningsbygning.

Bygningen udføres med agenda om at skabe så miljøvenligt et byggeri som muligt – både ift. miljøaftryk og indeklima. Derfor udføres byggeriet som massivtræskonstruktion – med inspirations fra gamle danske bullader og isoleret med trykfast korkisolering. Indvendigt beklædes bygningens rum med bræddebeklædning på vægge og imellem synlige spær i loftet. Huset placeres på skruefundament for at imødekomme arbejdsprocessen med fundering i det bakkede landskab og for at spare forbrug af beton til funderingen.

Billede 1

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 6