Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

Billede 4

Billede 4

Text

Ravnsborg Enge Forsamlingshus 

ReVærk fik tildelt 2. pladsen i konkurrencen  om et forsamlingshus ved Ravnsborg Enge.

Forsamlinghuset ved Ravnsborg Enge er byens hus. Bygningen er et multifunktionelt hus med flere målgrupper for øje og en høj udnyttelsesgrad på alle kvadratmeter. Bygningen indbyder til gennemgang – et greb der bidrager til at bryde grænsen mellem aktive opsøgere og tilfældige forbipasserende, og på den måde fremme et aktivt byliv.
Fleksible rumlige elementer lader brugeren tage ejerskab over planløsningen. I hverdagen danner de mindre forsamlingslokaler ramme om varierende aktivitet såsom dans, korsang og fællesspisning. Uden for brug kan lokalerne lukkes af, mens torvet holdes åbent for gennemgang. Ved festlige anledninger kan den ene sal vokse eller helt slåes sammen med den anden sal til de helt store arrangementer som julemarked, torvedag eller kunstudstillinger.

Billede 1

Billede 1

Billede 3

Billede 6

Billede 6

Billede 6