Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

Lilletoften
Kaløvig
Indplaceret i en sammenhængende vifte, har Reværk tegnet fire én-families huse i 1% plan, med udsigt over Kaløvig. Husene opføres som fire identiske huse, der igennem placering, form, materialitet og detaljering udgør en harmonisk helhed. Husenes gennemgående træbeklædning skaber den udtryksmæssige sammenhæng, der forbinder boligernes frem- og tilbagespring i facaden. Husenes tilbagetrukkede gavlfacade danner membran mellem husets sydøstvendte rum og den tilstødende ankomstvej. Samtidig giver dette overdækning til den integrerede altan, der som forlængelse af stuen på 1. sal, giver adgang til den fulde udsigt over Kalø vig.

Bebyggelsen på Lilletoften er en del af et løbende samarbejde med et byggefirma med særligt fokus på det sunde byggeri. Med denne husrække har vi forsøgt at vise vejen for hvordan bæredygtighed, moderne arkitektur og et sundt indeklima kan forenes. Ligeledes har vi til disse huse udviklet og specialremstillet akustik-listelofter.