Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

Lerpavillon
Aarhus
Ved Northside 2017 har omdrejningspunktet for Reværks input været det bæredygtige byggemateriale komprimeret moræneler. Med sin simple bearbejdningsproces og let tilgængelige råmateriale står pavillonen som en klar besked om styrken i brug af det forhåndenværende. Pavillonens reference til dets lokalitet, Aarhus, giver sig til kende i brugen af materialer. Blåler fra Frederiksplads i Aarhus og knust sømateriale fra Aarhus bugt er komprimeret til tre tunge elementer, der definerer barens indre, omsluttet af en let lammelstruktur i nordisk træ.

Efter festivalens afslutning er den sektionsdelte træstruktur nedtaget til genbrug ved næste års festival, imens den komprimerede lerjord fuldt ud tilbagegår til sin naturlige tilstand, som jordfyld på festivalspladsen, der fungerer som offentlig park årets Øvrige 362 dage. Pavillonen er designet og udført af tegnestuen.