Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

ReVærk søger erfaren konstruktør/arkitekt
projekt- og projekteringsledelse

 

Grundet forestående projektering af en række spændende og ambitiøse projekter, søger vi i ReVærk en projekt-/ projekteringsleder til at blive en del af vores dedikerede hold.

I ReVærk ønsker vi at opmuntre til og udvise eksempler på, hvordan vi, igennem fokus på naturlige materialer og cirkulært byggeri, kan skabe arkitektur med minimal miljøpåvirkning og maksimal oplevelsesrigdom. Bygninger og rum, hvor miljøhensyn er en præmis, ikke et tilvalg, og hvor løsninger ikke kun udmærker sig teknisk, men bibringer æstetisk værdi til den helhed, de indgår i.

Med forskellige indgangsvinkler arbejder vi på tværs af skala, i vekselvirkning imellem materiale-/konstruktionsudvikling og arkitektur – udfoldet på både kontor og værksted på Sydhavnen i Aarhus. Vi arbejder på skift imellem små projektteams og fælles design- og udviklingsforløb.

Om stillingen:

I stillingen kommer du til at fungere både som projekt- og projekteringsleder.

I ReVærk vil du blive en del af et interessefælleskab, hvor vi sammen aktivt arbejder for at forene stærke idealer for fremtidens naturligt miljøvenlige byggeri med arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet.

Du vil indgå som en vigtig del af vores projekteringsteam i bestræbelsen på at sikre overførelsen af store ambitioner til den endelige realisering af projekter. Projekter hvor byggematerialerne ofte er enten biobaserede eller genanvendte og byggeteknikkerne ofte er gentækning af gamle håndværk eller løsninger der ikke før er afprøvede.

Med dit erfaringsgrundlag forestiller vi os, at din vidensdeling på tegnestuen vil være en naturlig del af stillingen.
Vi forestiller os, at du:

– er værdidrevet og har interesse for at arbejde med at løfte både nye, gamle og genbrugte materialer og byggeskikke ind i nutidigt byggeri.
– er en erfaren konstruktør eller projekterende arkitekt med min. 8 års erfaring inden for projektering
– har projekteringserfaring i Revit.
– har relevant erfaring med projekteringsledelse.
– taler og skriver flydende dansk.
– har erfaring i styring af økonomi, tid og ressourcer.
– har erfaring med at udarbejde beskrivelser, udbudsprocesser og projektering.
– har erfaring i afholdelse og styring af projekteringsmøder samt bygherremøder.
– kan agere både selvstændigt og som en konstruktiv del af et team, hvor god dialog og faglige sparring vægtes højt.
– har en struktureret og metodisk arbejdstilgang.
– har god grundforståelse for konstruktioner og arkitektur.

Det er et plus, men ikke et krav, hvis du har en håndværksmæssig baggrund samt erfaring med renovering, transformation og bæredygtighedsledelse.

 

Matcher ovenstående dine interesser og kompetencer, håber vi at høre fra dig.

Ansættelsesstart: 01.10.24 (eller snarest derefter)
Ansøgningsfrist: 09.08.24
Jobsamtaler afholdes i uge 33.

For spørgsmål til stillingen kan kontaktes:
Mathias Ørum Nørgård
+4540889077

Motiveret ansøgning og CV sendes til:
kontakt@revaerk.dk.