Jægergårdsgade 156M
8000 Aarhus C
kontakt@revaerk.dk
+45 20 82 13 89
CVR.: 38251694

Billede 4

Billede 6

Text

Naturlig Pavillon UIA

En Naturlig Pavillon vil som en del Architecture World Congress UIA CPH 2023, blive en attraktion midt i København hele sommeren.

En Naturlig Pavillon er en repræsentation af ReVærks boligkoncept ”Naturlig rækkerne”, der peger på en CO2 reduktion gennem brugen af geo- og biobaserede materialer.

Et bærende element af En Naturlig Pavillon er den stampede lerjordsvæg, som bidrager med både termiske, brandhæmmende og æstetiske kvaliteter. ReVærk anser det som en stor mulighed for at eksponere lerjorden som byggemateriale, til et enormt stort publikum. Derudover vil det blive første egentligt omsluttede rum af lerjord, som ReVærk udfører. At kunne komme tæt på materialet på den måde, og virkelig få en fornemmelse af dets iboende potentialer æstetisk og stofligt, er en kæmpe mulighed for at vise danskerne en ny byggeskik og æstetik.

Billede 4

Billede 6

Billede 6

Billede 6

Billede 6