ReVærk

Vores tegnestue, etableret i starten af 2017, er lokaliseret i Studsgade i Aarhus, hvor vi har kontor og værksted. Reværks arbejde fokuserer på bygningsarkitektur og materialer i ud-vikling og udførsel.
Skalamæssigt spænder ar-bejdet fra skitsering og projektering af private boliger og mindre skole/institutionsbyggerier til udvikling og udførsel af design- og byggedelsløsninger. Uanset projektets karakter, er fokus skærpet på at skabe materialestærke løsninger, der bibringer den helhed, de indgår i, helbreds- og oplevelsesmæssig merværdi. For os at se, betyder det at skabe sammenhæng mellem gennemtænkte og sunde, tekniske løsninger, og hjem, der oplevelsesmæssigt danner merværdi i hverdagen – sund arkitektur. Sund arkitektur er ikke kun, når tekniske løsninger skaber
bedre indeklima og skåner vores miljø. Det er også, når disse løsningers æstetiske kvaliteter eksponeres og er indtænkt i den rette helhed og dermed beriger oplevelsen af de rum, vi befinder os i. For at forfølge dette, arbejder vi, som synergisk paralel til vores tegnende praksis, med udvikling og udførsel af materiale- og byggedelsløsninger. Arbejdet i denne del af
vores virksomhed fokuseres på naturlige materialer og indeholder dels tegnestuens arbejde med udviklingen af ubrændt lerjord som byggemateriale, og dels den gentagne efterspørgsel på nytænkende, konkrete løsninger som arbejdet med vores arkitekturprojekter giver. I dette arbejde bruger vi vores værksted som eksperimentarium, laver installationer og prototyper, og på baggrund heraf indgår
konkrete producentsamarbejder til det enkelte projekt og, om muligt, til større udbredelse. Målet er at bringe materialers naturlige præstation ind i det moderne byggeri og den store inspiration, der gentagne gange viser sig som en aktuel værktøjskasse, er den historiske arkitekturarv.